Ford Hà Thành

Địa chỉ : Số 2, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Hà Nội

Điện thoại : 0912 99 66 00

Email : fordhathanh4s@gmail.com